Friday, 09. June 2017, Gdansk, Tadeusz Kantor. Brudnopisy, Multipart

from 09. June 2017 - 18:00
till 23. June 2017 - 18:00
Gdansk
PolandGdanskul. Targ Węglowy 680-836
Show map
150 people attending
Action description
Tadeusz Kantor w Zbrojowni. Brudnopisy, Multipart
/ Tadeusz Kantor at the Armoury. Rough Drafts. Multipart
/ [english text follows]

Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

10.06 - 09.07.2017
otwarcie: 09.06.2017, godz. 18:00

Kuratorzy: Lech Stangret, Arkadiusz Sylwestrowicz

Wystawa „Tadeusz Kantor w Zbrojowni. Brudnopisy. Multipart” obejmuje dwa niezwykłe cykle prac, problematyzujące kwestię oryginalności dzieła i autorstwa.
Pierwsza część jest realizacją zaplanowanej przez Kantora, ale nie zrealizowanej za życia wystawy Brudnopisów. Druga – przedstawia akcję wykonaną przez artystę w Galerii Foksal w 1970 roku, w ramach której prosił nabywców obrazów o dokonanie na nich interwencji. Na wystawie znajdzie się część z tych, rozproszonych po świecie, obrazów.

Multipart

Show more
Multiparty to prace pochodzące ze słynnej akcji zapoczątkowanej przez artystę w roku 1970 w Galerii Foksal. Słowo „Multipart” powstało przez połączenie słów „multiplikacja” i „partycypacja”. Tadeusz Kantor wystawił wówczas na sprzedaż serię pomalowanych na biało obrazów, każdy z przytwierdzonym do niego, zgniecionym parasolem. Nabywcy na mocy specjalnej umowy z autorem, mieli obowiązek dokonania interwencji na zakupionym dziele. Mogli oni zrobić z obrazami wszystko – sprzedać, zamalować, pisać i gryzmolić na nich. Po upływie pół roku Galeria Foksal miała zorganizować ponowny pokaz Multipartów, oraz spotkanie kolekcjonerów. Kantor zaś zastrzegł sobie prawo do dodania do nich swojej sygnatury. Stwarzając pozory komercyjności Kantor pragną zakpić sobie z dzieła sztuki traktowanego jako towar i lokata kapitału. W tej grze uległ odwróceniu stosunek między artystą a odbiorcą: twórca czyniąc właściciela kreatorem dzieła – pozostawał autorem tylko nic nie wartych, zmultiplikowanych podłoży. Akcja „Multipart” podważając sens pojęcia „dzieło sztuki” zwiastowała też nadciągający za sprawą konceptualizmu kryzys malarstwa. Wyobraźnia nabywców dzieł przerosła oczekiwania samego autora – wśród interwencji znalazły się m.in. zakopanie obrazu, przecięcie go na pół, wykorzystanie jako transparentu w pochodzie, zapakowanie. Zaskakująco wiele jednak zostało zachowanych w oryginalnej czystej formie.

Na wystawie w Zbrojowni zebrana została część obrazów pochodzących z tej akcji. Znajdą się na niej niezwykłe dzieła, m.in. pierwszy raz eksponowany Multipart, który został zakupiony przez grupę studentów, a następnie zakopany w ogrodzie na Foksal. Wydobyty z ziemi w 2015 roku, do tej pory przechodził proces konserwacji na warszawskiej ASP.

Brudnopisy
W drugiej połowie lat 70. Tadeusz Kantor przygotował wystawę, która nie została zrealizowana. Projekt zakładał ekspozycję jego „brudnopisów”: notatek, zapisków, różnego rodzaju rysunków etc., które powstawały przy okazji przygotowywania spektakli teatralnych dla Teatru Cricot 2. Miały być one pokazane w formie powiększonych kserokopii. Artysta wyjaśniał, że chodziło o to, aby …nie traktować tych resztek jak jakieś dokumenty/ czy marginesy twórczości, prywatne i komentatorskie/ materiały i przyczynki/ wyeliminować ów aspekt tropienia swych własnych/ działań i gestów/ odebrać tym szpargałom ich „oryginalność”, to co/ stanowi o wartości pamiątki i bibliofilskiego dokumentu/ nie oryginały a zwyczajne kopie – powiększone/ powiększenie zaciera znaczeniowość i podmiotowość,/ przechylając uwagę na stronę walorów formalnych/ te rupiecie stają się abstrakcyjne/ również przez działanie czasu upływającego/i unieważniającego wszystko.

Kantor nigdy nie zrezygnował z realizacji tego projektu. Spakował scenariusz wystawy do teczki, opatrując adnotacją dla potomnych: Jeśli ktoś będzie uważał, że wartoby ją zrealizować, może przez jakieś szczególne uczucie do mojej twórczości wystarczy, aby przejrzał ten materiał…

Z okazji stulecia urodzin Kantora wystawa, w nieco zmniejszonej formie, została zrealizowana w Galerii Foksal. Na wystawie w Zbrojowni prezentowana jest poszerzona o około sto prac wersja tej wystawy – w sumie dwieście prac z tego cyklu.

Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Fundacja im. Tadeusza Kantora
Galeria Foksal MIK

Partnerzy:
Zatoka Sztuki Sopot

Patroni medialni:
Kwartalnik Artystyczny Bliza, Kultura Dostępna, trojmiasto.pl

Wsparcie:
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

[ --- IN ENGLISH --- ]

“Tadeusz Kantor at the Armoury. Rough Drafts, Multipart” exhibition at Zbrojownia Sztuki – Academy of Fine Arts in Gdańsk gallery, features two series of works, that relate to the issues of an artwork’s uniqueness and authorship.

The first part of the show is bringing to life Kantor’s idea, which wasn’t realised during his life, that is to create an exhibition of his enlarged Rough Drafts. The second part presents the action that the artist made at Foksal Gallery in 1970. Kantor showed a series of white paintings with umbrellas, selling the works on one condition – the new owners were obliged to make interventions to the works. Now the exhibition gathers some of those works, scattered around the world.Multipart

Multiparts are the works that appeared in the famous action, of the same title, started by the artist in 1970 at Foksal Gallery in Warsaw. The title has been created by bringing together words “multiplication” and “participation”. In that exhibition Tadeusz Kantor put in sale a series of white-pained canvas, with a crumpled-flat umbrella stuck on each of them. Purchasers of the works we obliged by a special agreement to make their own interventions on the paintings they bought. They could do anything to the work – resell it, paint over it, write or scribble. After half a year time Foksal Gallery was to present the show angain and organise a meeting of the collectors. Whereas Kantor reserved himself the right to add his signature to the works.

Creating seeming commerciality Kantor wished to mock on the notion of artwork as seen as commodity and capital investment. The relationship between the artist and the viewer has been reversed: by making the owner a creator of the work, the artist became only a provider of blank, multiplied backgrounds. By questioning the meaning of the notion of artwork, “Multipart” action foreshadowed the coming crisis of paining cased by conceptual art.

Creativity of the collectors went beyond the artist’s expectations – their interventions involved, among others, burying the painting in the ground, catting it in half, using as a banner in a socialist annual manifestation or packing it. Nonetheless surprisingly many of the works maintained in the original, blank form.

The exhibition gathers a number of the works that were featured in the original action, bearing the new owners interventions. The show will feature some extraordinary works, i.e. the one that was bought by a group of students, buried in the garden, and recently extracted after spending decades underground.

Rough Dratfs

In the second half of the nineteen seventies, Tadeusz Kantor worked on an exhibition for the Foksal Gallery in Warsaw, an exhibition which was never to make it as far as the vernissage. It was conceived as a show of his ‘rough drafts’; the notes, jottings, various types of drawings and so forth which he made while working on his theatrical productions. The idea was to show them as enlarged photocopies.

As Kantor himself explained, the intention was:|
not to treat these remnants as some kind of record/ or the fringes of creativity, private and commentative/ materials and monographs/ to eliminate this aspect of tracking one’s own/ activities and gestures/ to strip the scrap of paper of its ‘originality’, of what constitutes a document’s value as a keepsake, its bibliophilic worth/ not the originals but common-or-garden copies, enlarged/ enlargement effaces semanticity and subjectivity,/ turning the attention toward the formal qualities/ these odds and ends become abstract/ through the action of time passing/and vitiating everything, as well.Kantor would never relinquish the notion of showing the exhibition. He filed the scenario away, complete with a note to posterity:
If someone considers that it would be worth accomplishing, perhaps by dint of a particular sentiment toward my work, then looking through this material will suffice

On the centennary of the artist’s birthday the exhibition was realised at the Foksal Gallery in Warsaw, on a slightly smaller scale. Now, in Zbrojownia Sztuki in Gdańsk, the show will feature ca. one hundred more works.

Friday, 04. December 2020, Katowice, Suczka MOLI szuka domu

from 04. December 2020 - 19:00
till 16. December 2020 - 22:00
Katowice
PolandKatowice
Show map
41 people attending
Action description
Alarm!
Potrzebny natychmiast dom dla suni. DT/ DS na już.


NIE MOZESZ ADOPTOWAĆ, UDOSTĘPNIJ!

To jest Moli. Moli ma 4 lata. Gdy Moli była szczeniaczkiem, miała dom i była w nim szczęśliwa. Jej opiekunowie (para narzeczonych) rozstali się. Ona wyjechała do Wielkiej Brytanii, on wyprowadził się, zabierając ze sobą Moli. Moli przeżyła pierwszą traumę, niepokój i lęk. Zanim zdążyła przyzwyczaić się do nowych warunków, znowu została porzucona – jej opiekun wyjechał do Niemiec. Moli została u starszej kobiety - jego matki. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ta kobieta zachorowała na raka. Jest w szpitalu i już nie będzie mogła się nią zajmować.
Moli nie ma opieki, trafi zapewne do przytułku.

Poznałam Moli. To wspaniała, łagodna, przyjacielska sunia, która pragnie miłości i pieszczot. Kocha dzieci, inne psy, a nawet koty.
Moli jest zdrowa. Razem z koleżanką szukamy dla niej najlepszego domu.
Musi to być odpowiedzialny dom, Moli nie może po raz kolejny zostać porzucona.

Moli to niewielka psinka- wielkości do kolan. Waży zaledwie 12 kg. To mały piesek który potrzebuje spokojnego, kochającego domku.


Show more
Warunkiem adopcji jest wizyta przedadopcyjna oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
NIE MOŻESZ ADOPTOWAĆ, UDOSTĘPNIJ, ZAPROŚ INNYCH!
Tel. w sprawie adopcji: 795407130
516979912
Arnold - kto pokocha tego cudownego malucha ?
Saturday 30. June 2018
30 shares
Dasha szuka kochających człowieków i domu.
Tuesday 30. June 2020
19 shares
BARUM - Doczekał Się ! Ma DOM !!!
Saturday 30. June 2018
45 shares
Zlot ZHP Gdańsk 2018
Monday 06. August 2018
255 shares
Yoga & Spa Retreat i Sopot (Juni 2017)
Friday 22. June 2018
7 shares
Find more interesting actions
Get recommendations for actions based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me actions suited for meNot now