Saturday, 02. December 2017, World, Intro Somatic Experience (traumatherapie v Peter Levine)

from 02. December 2017 - 10:00
till 03. December 2017 - 18:00
10 people attending
Action description
Somatic Experiencing, de methode van traumaverwerking ontwikkeld door Dr. Peter Levine, biedt een nieuwe en hoopvolle visie op trauma. Het is een naturalistische benadering die het mysterie van menselijk trauma ontrafelt en onthult, en concrete stappen aangeeft die nodig zijn om trauma te helen.

Trauma, aldus Levine, zit in het zenuwstelsel, niet in de gebeurtenis, en ontstaat wanneer een overweldigende ervaring bevroren raakt in de tijd. De resterende energie, die ontstaan is tijdens de gebeurtenis en niet ontladen werd uit het lichaam, blijft gevangen zitten in het zenuwstelsel waar het schade berokkent aan ons lichaam en onze geest.

Wij zijn dan ook blij en enthousiast om de tweede introductie workshop Somatic Experiencing in Vlaanderen, onder leiding van Giselle Genillard, te mogen aankondigen.

Giselle is een ervaren trauma therapeut uit Londen waar ze ook oprichter is van SOSI Internationale, het opleidingsinstituut voor Somatic Experiencing in Engeland. Daarnaast geeft ze supervisie en trainingen trauma therapie.

De workshop duurt 2 dagen en biedt in een combinatie van theorie en praktijk de basiskennis van SE. Je kan uit interesse, nieuwsgierigheid deelnemen aan deze workshop. Overweeg je de opleiding SE te starten, dan stelt EASE (European Association for Somatic Experiencing) het volgen van de introductie als een vereiste.

Doelstellingen van de workshop

Een algemeen beeld schetsen van wat trauma inhoudt, haar oorsprong en gevolgen, en de specifieke inbreng van SE.�Hulpmiddelen aanbieden voor de zelfregulatie van het zenuwstelsel, om zo met meer mogelijkheden aanwezig te zijn in het hier en nu.
Voor wie?


Show more
Professionelen die nieuwe, efficiënte hulpmiddelen zoeken in hun werk met cliënten.

• Uit de geestelijke gezondheidszorg: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, sociaal werkers, coaches, ergotherapeuten, dans-, en expressietherapeuten, …
• Uit de gezondheidszorg: artsen, verpleging, homeopaten, specialisten, vroedvrouwen, …
• Uit de lichaamsgerichte zorg: osteopaten, acupuncturisten, manuele therapeuten, cranio-sacraal therapeuten, kinesisten,…
• Diegenen die (vaak als eerste) betrokken zijn bij noodsituaties/rampen: brandweerlui, politie, veiligheidsagenten, …
• Personen uit het onderwijs, yoga-leraars, ….
Alle personen die via hun werk of persoonlijk meer inzicht willen krijgen in trauma en de gezondheidsproblemen die hiermee samenhangen.

Programma

• Definitie van trauma via het SE-model
• Wat is SE? Vergelijking met andere therapieën
• Fundamentele principes van SE
• Historisch en cultureel perspectief van trauma
• Het autonome zenuwstelsel
• Veerkracht en zelfregulatie
• Video’s en demonstraties (ter plaatse met Giselle)
• Groepswerk en praktische oefeningen
• Uitleg over de opleiding tot SE practitioner

Data: 2-3 Decemberl 2017, 10u-18u
Kosten: 280 € (inclusief koffie, thee, water, kleine versnapering en syllabus)
Voertaal: Engels. Waar nodig zal er vertaald worden naar het Nederlands.
Info & Inschrijvingen:
Find more interesting actions
Get recommendations for actions based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me actions suited for meNot now