Tuesday, 07. November 2017, Budapest, Civilizációs törésvonal? Száz éves a bolsevik hatalomátvétel

from 07. November 2017 - 9:00 till 18:00
Budapest
HungaryBudapestMikszáth Kálmán tér 1.1088
Show map
6 people attending
Action description
A Pázmány ***** Katolikus Egyetem Összehasonlító Civilizációtörténeti Kutatócsoportja - a Politológia Tanszékkel együttműködve - konferenciát szervez a bolsevik hatalomátvétel századik évfordulója alkalmából, 2017. november 7-én, Budapesten, az Egyetem "Sophianum" épületében (Mikszáth Kálmán tér 1) az alábbi címmel:

"Civilizációs törésvonal-e az 1917 októberi oroszországi hatalomátvétel?"

25 évvel a Szovjetunió felbomlása után egy meglepő jelenség tanúi vagyunk. 75 év hivatalos ateizmusa és internacionalizusa ellenére az orosz nemzeti identitás újra megerősödött, akárcsak a vallás és a vallási kultúra, mely ma ismét része a magán- és közéletnek - ugyanakkor az orosz világ visszavonhatatlanul átalakult, modernizálódott. Száz év elteltével a proletárok állama, a tervutasításos gazdaság, az egypártrendszer, a terror és a diktatúra és más, a nyugati civilizáció számára elfogadhatatlan változások a múlt részévé váltak. A kommunizmus, mint európai civilizációs kihívás, elvesztette lendületét, az Európai világban megszűnt, vagy marginalizálódott, mintha az idővel együtt a múlt részévé vált volna. Részben ezért is fogalmazhatott így a kortárs és túlélő szemével John Lukacs, a világhírű magyar származású történész "Demokrácia és populizmus. Félelem és gyűlölet" című írásában: "1917 sorsdöntő eseménye nem az orosz forradalom, nem is Oroszország kiugrása az európai háborúból, hanem Amerika hadba lépése." Ez a provokatívnak tűnő megjegyzés rávilágít annak az ellentmondásosságára, hogy a bolsevizmus, amelyet a történelem betetőzésének tartott a marxista történelemszemlélet, valójában fenntarthatatlannak és civilizációtörténeti szempontból átmenetinek bizonyult. A Szovjetunió felbomlása és megszűnése látványosan igazolta azokat, akik a kommunista mozgalmat az emberi természettel összeegyeztethetetlennek tartották. Ugyanakkor kérdés, hogy a szovjetorosz bolsevizmus mit változtatott meg az európaiak által uralt világban? A konferencia célja, hogy különböző szempontokból véleményt formáljon erről a kétségtelenül nagy jelentőségű történelmi impulzusról, s annak különféle narratíváiról, s így megkíséreljen választ adni a felvetett kérdésre: cezúra, vagy inkább egy hosszú kitérő volt-e az európai és orosz civilizációban 1917. november 7 és ami utána jött?

Kérjük, hogy a részvételi szándékot a konferencia címével és rövid (500-1000 n) absztrakttal 2017. augusztus 31-ig acímre megküldeni szíveskedjenek.
Fekete Zaj 2017 tél

Fekete Zaj 2017 tél

Friday 29. December 2017
27 shares
Ungár Imre emlékkoncert
Sunday 15. October 2017
2 shares
Túró Rudi Evőverseny // Egy sem maradhat
Saturday 16. December 2017
772 shares
Marketing Szuperkonferencia 2018
Wednesday 23. May 2018
10 shares
Access 3 Day Body Class with Susan Lazar Hart
Saturday 30. September 2017
8 shares
GRK WT KUPA 2017
Wednesday 01. November 2017
5 shares
Find more interesting actions
Get recommendations for actions based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me actions suited for meNot now