Tuesday, 07. November 2017, Budapest, Civilizációs törésvonal? Száz éves a bolsevik hatalomátvétel

from 07. November 2017 - 9:00 till 18:00
Budapest
HungaryBudapestMikszáth Kálmán tér 1.1088
Show map
10 people attending
Action description
A Pázmány ***** Katolikus Egyetem Összehasonlító Civilizációtörténeti Kutatócsoportja - a Politológia Tanszékkel együttműködve - konferenciát szervez a bolsevik hatalomátvétel századik évfordulója alkalmából, 2017. november 7-én, Budapesten, az Egyetem "Sophianum" épületében (Mikszáth Kálmán tér 1) az alábbi címmel:

"Civilizációs törésvonal-e az 1917 októberi oroszországi hatalomátvétel?"

25 évvel a Szovjetunió felbomlása után egy meglepő jelenség tanúi vagyunk. 75 év hivatalos ateizmusa és internacionalizusa ellenére az orosz nemzeti identitás újra megerősödött, akárcsak a vallás és a vallási kultúra, mely ma ismét része a magán- és közéletnek - ugyanakkor az orosz világ visszavonhatatlanul átalakult, modernizálódott. Száz év elteltével a proletárok állama, a tervutasításos gazdaság, az egypártrendszer, a terror és a diktatúra és más, a nyugati civilizáció számára elfogadhatatlan változások a múlt részévé váltak. A kommunizmus, mint európai civilizációs kihívás, elvesztette lendületét, az Európai világban megszűnt, vagy marginalizálódott, mintha az idővel együtt a múlt részévé vált volna. Részben ezért is fogalmazhatott így a kortárs és túlélő szemével John Lukacs, a világhírű magyar származású történész "Demokrácia és populizmus. Félelem és gyűlölet" című írásában: "1917 sorsdöntő eseménye nem az orosz forradalom, nem is Oroszország kiugrása az európai háborúból, hanem Amerika hadba lépése." Ez a provokatívnak tűnő megjegyzés rávilágít annak az ellentmondásosságára, hogy a bolsevizmus, amelyet a történelem betetőzésének tartott a marxista történelemszemlélet, valójában fenntarthatatlannak és civilizációtörténeti szempontból átmenetinek bizonyult. A Szovjetunió felbomlása és megszűnése látványosan igazolta azokat, akik a kommunista mozgalmat az emberi természettel összeegyeztethetetlennek tartották. Ugyanakkor kérdés, hogy a szovjetorosz bolsevizmus mit változtatott meg az európaiak által uralt világban? A konferencia célja, hogy különböző szempontokból véleményt formáljon erről a kétségtelenül nagy jelentőségű történelmi impulzusról, s annak különféle narratíváiról, s így megkíséreljen választ adni a felvetett kérdésre: cezúra, vagy inkább egy hosszú kitérő volt-e az európai és orosz civilizációban 1917. november 7 és ami utána jött?

Kérjük, hogy a részvételi szándékot a konferencia címével és rövid (500-1000 n) absztrakttal 2017. augusztus 31-ig acímre megküldeni szíveskedjenek.
Castiel találkozó

Castiel találkozó

Friday 27. December 2030
51 shares
Kötetelés
Tuesday 11. August 2026
2 shares
Időkapszula kiásása
Tuesday 23. September 2036
24 shares
Drogparty
Tuesday 31. December 2019
14 shares
Vezetés a Hungaroringen (dátum nem fix)
Saturday 20. October 2018
59 shares
New Year's Eve 2056 @Kossuth tér
Friday 31. December 2055
13 shares
Find more interesting actions
Get recommendations for actions based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me actions suited for meNot now